Zostaňme v spojení


Kancelária

 • Adresa:
  INPROP, s.r.o.
  Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
 • Korešpondenčná adresa:
  INPROP, s.r.o.
  Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
 • Telefón: +421-(41) 723-4456
 • Email: inprop@inprop.sk
 • IČO: 31609066
 • DIČ: 2020449871
 • IČ DPH: SK2020449871
 • IBAN: SK95 1100 0000 0026 2115 0545
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 1997/L

Zastúpenie spoločnosti


Brno


Praha

 • Adresa:
  ČSAD SVT Praha s.r.o.
  Křižíkova 4-6, 186 50 Praha - Karlín
 • Email: svt@svt.cz
 • Web: www.svt.cz