Popis aplikácie

Na jar roku 1998 naša spoločnosť predala multilicenciu Železniciam Slovenskej republiky (ŽSR) na elektronický informačný systém ELIS, ktorý umožňuje vyhľadávanie optimálneho spojenia v osobnej železničnej doprave. Na stránke ŽSR na adrese https://www.zsr.sk/pre-cestujucich/vlakove-spojenia-elis/ funguje vyhľadávač, ktorý používa náš vyhľadávací engine a to nad železničnými dátami, ktoré ŽSR vytvárajú pomocou našich nástrojov.