INPROP prispieva k racionalizácií hromadnej dopravy zapájaním sa do projektov návrhu plánu dopravnej obslužnosti. V projektoch boli integrované vstupy ako:

  • dáta o dopravnej infraštruktúre
  • dáta o predaji cestovných lístkov
  • demografické dáta
  • dáta cestovných poriadkov.
Boli vytvorené jednoúčelové softvérové prostriedky na optimalizáciu priestorového i časového plánu dopravnej obslužnosti. Výstupmi z týchto projektov boli dokumenty s návrhmi cestovných poriadkov s ohľadom na súčasnú legislatívu a integráciu rôznych druhov dopráv.

Realizované projekty

  • pilotný projekt plánu dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej Republiky
  • plán dopravnej obslužnosti pre Nitriansky samosprávny kraj
  • plán dopravnej obslužnosti pre Žilinský samosprávny kraj
  • plán dopravnej obslužnosti pre mesto Košice
  • plán dopravnej obslužnosti pre Juhomoravský kraj.