• Softvérové riešenia pre
    DOPRAVU
    INformatika, PRognózy, OPtimalizácie

Robíme softvér lepším, zlepšite svet s nami

O spoločnosti

INPROP, s.r.o. Žilina je spoločnosť pre INformatiku, PRognózy a OPtimalizácie, ktorá sa v prevažnej miere orientuje na vývoj a implementáciu softwarových produktov v doprave.

Má vo svojich radoch niekoľko skúsených vedeckých a výskumných pracovníkov z danej oblasti a realizovala už viacej projektov doma i v zahraničí. Zvláštnu pozornosť venuje dopravným, logistickým a komunikačným systémom. Nadväzuje na tradície niektorých vedeckých tímov bývalej Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a aj v súčasnosti spolupracuje so Žilinskou univerzitou.

30 rokov na trhu

Naša spoločnosť je na trhu od roku 1994. Za toto obdobie sa pevne etablovala v oblasti softwarových produktov v doprave o čom svedčia obľúbené informačné systémy pre cestujúcu verejnosť, ale aj špecializované optimalizačné produkty pre samotných dopravcov.

Certifikát stabilnej firmy

Spokojní užívatelia

Milióny cestujúcich, ktorí si našli spojenie pomocou našich cestovných poriadkov. Na internete je k dispozícii už tretia generácia vyhľadávača CP.sk a v čoraz väčšej obľube sú mobilné aplikácie cestovných poriadkov pre operačný systém Android a pre operačný systém iOS.

Naša poloha

  • Adresa: INPROP, s.r.o., Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina
  • Korešpondenčná adresa: INPROP, s.r.o., Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina
  • Telefón: +421-(41) 723-4456
  • Email: inprop@inprop.sk
Cestovné poriadky 2024 Štandard 15€ Kúpiť