Postup aktualizácie

Aktualizačné súbory sú samorozbaľovacie archívy.

Pri aktualizácii postupujte nasledovne:

  1. Pred vlastnou aktualizáciou ukončite beh programu Cestovné poriadky. Ak používate sieťovú verziu programu, musia program ukončiť všetci sieťoví klienti.
  2. Stiahnite si aktualizačný súbor pomocou tlačidla Stiahnuť.
  3. Uložte si stiahnutý súbor na lokálny disk do pomocného adresára (napríklad C:\POM).
  4. Aktualizačný súbor spustite a ako cieľovú zložku zadajte adresár, kde máte nainštalovaný program Cestovné poriadky.

Aktualizácie k dispozícii

Názov Popis Koniec platnosti  
CP 2020

Aplikácia Cestovné poriadky 2020 s dátami Autobusy 2020 a Vlaky 2020.

Pri inštalácii sa bude vyžadovať registračné číslo!

Aktualizácia: 20.12.2019 14:06:43

Veľkosť: 9,14 MB

12.12.2020 Stiahnuť
Autobusy SR 2020

Obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje slovenských dopravcov.

Dáta sú spustiteľné len s registračným číslom!

Aktualizácia: 23.11.2020 15:00:35

Veľkosť: 2,71 MB

12.12.2020 Stiahnuť
Autobusy ČR 2020

Obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje českých dopravcov.

Dáta sú spustiteľné len s registračným číslom!

Aktualizácia: 23.11.2020 15:00:41

Veľkosť: 4 MB

12.12.2020 Stiahnuť