Postup aktualizácie

Aktualizačné súbory sú samorozbaľovacie archívy.

Pri aktualizácii postupujte nasledovne:

  1. Pred vlastnou aktualizáciou ukončite beh programu Cestovné poriadky. Ak používate sieťovú verziu programu, musia program ukončiť všetci sieťoví klienti.
  2. Stiahnite si aktualizačný súbor pomocou tlačidla Stiahnuť.
  3. Uložte si stiahnutý súbor na lokálny disk do pomocného adresára (napríklad C:\POM).
  4. Aktualizačný súbor spustite a ako cieľovú zložku zadajte adresár, kde máte nainštalovaný program Cestovné poriadky.

Aktualizácie k dispozícii

Názov Popis Koniec platnosti  
CP 2024

Aplikácia Cestovné poriadky 2024 s dátami Autobusy 2024 a Vlaky 2024.

Pri inštalácii sa bude vyžadovať registračné číslo!

Aktualizácia: 23. 7. 2024 15:00:22

Veľkosť: 10,9 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Autobusy SR 2024

Obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje slovenských dopravcov.

Dáta sú spustiteľné len s registračným číslom!

Aktualizácia: 23. 7. 2024 15:00:28

Veľkosť: 3,17 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť
Autobusy ČR 2024

Obsahuje prímestské, diaľkové a medzinárodné autobusové spoje českých dopravcov.

Dáta sú spustiteľné len s registračným číslom!

Aktualizácia: 23. 7. 2024 15:00:31

Veľkosť: 4,8 MB

14. 12. 2024 Stiahnuť