1. 11. 2022

NOVÁ VERZIA CP

Nasadená nová verzia natívnej aplikácie pre iOS.


Aktualizovali sme natívnu aplikáciu CP pre operačný systém iOS. Vo verzii 1.6.0 boli urobené nasledovné úpravy:

  • doplnené aktuálne odchody u Obľúbených relácií,
  • doplnené zobrazovanie cien lístkov priamo v Zozname spojení,
  • doplnená možnosť nastavenia parametrov cestujúcich pred hľadaním aj v jeho priebehu,
  • doplnená možnosť zapnutia tmavej témy aplikácie,
  • doplnené menej významné funkcie a drobné vylepšenia,
  • vylepšená stabilita a opravy chýb.