3. 7. 2023

iVykony

Webová aplikácia na výpočet vjazdov na zastávky, výkonov a správu nástupíšť.


V aplikácii dostupnej na adrese https://ivykony.sk pribudol nástroj na správu nástupíšť, ktorý umožňuje:

  • optimalizované priradenie nástupíšť jednotlivým spojom v autobusovej stanici/na zastávke.
  • tlačenie vývesiek s odchodmi spojov pre autobusovú stanicu a jednotlivé nástupištia.