15.3.2019

iVykony

Webová aplikácia na výpočet vjazdov na zastávky a výkonov.


Aplikácia, ktorá je zatiaľ voľne dostupná na adrese https://ivykony.sk, pozostáva z dvoch nástrojov:

  1. SPOJE ZÁSTAVKY - nástroj na vytvorenie zoznamu spojov pre vybratú zastávku za zvolené obdobie, ktorá slúži hlavne správcom autobusových staníc na tvorbu podkladov pre fakturáciu za vjazdy na nimi spravované autobusové stanice.
  2. VÝKONY - nástroj na výpočet výkonov liniek podľa tarifných kilometrov. Správny výpočet tarifných kilometrov je hlavný ukazovateľ dopravnej obslužnosti územia pre organizáciu verejnej prepravy osôb v súvislosti s výkonmi vo verejnom záujme.