*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Licencia oprávňuje nadobúdateľa k využívaniu produktu Cestovné poriadky na príslušnej platforme v období platnosti príslušného grafikonu (od nedele druhého týždňa v decembri do soboty druhého týždňa v decembri v nasledovnom roku). Licencia oprávňuje nadobúdateľa prevádzkovať produkt na jedinom počítači. V prípade sieťovej verzie oprávňuje prevádzkovať produkt v jednej sieti bez obmedzení počtu staníc v sieti. Licencia neoprávňuje nadobúdateľa k využívaniu produktov na komerčné poskytovanie informácií a k vystaveniu intranetovej verzie na verejne prístupných serveroch. Produkty sú dodávané bez záruky za prípadné škody vzniknuté u nadobúdateľa v súvislosti s ich využívaním.

Inštalačný súbor je samo spustiteľný súbor s inštalačným programom. Pri inštalácii postupujte podľa nasledovných krokov:

  1. Pred vlastnou inštaláciou ukončíte beh programu Cestovné poriadky. Pokiaľ používate sieťovú verziu programu, musia program ukončiť všetci sieťoví klienti.
  2. Uložte inštalačný súbor na lokálny disk do pomocného adresára (napríklad C:\POM).
  3. Spustite inštalačný súbor a pomocou tlačidla Spustiť spuste sprievodcu inštaláciou.
  4. Postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.
  5. V prípade, že sprievodca inštaláciou bude vyžadovať registračné číslo, zadajte číslo, ktoré ste dostali elektronickou poštou pri zakúpení produktu.
  6. Po ukončení inštalácie klepnutím na tlačidlo Dokončiť sa prípadne zobrazí súbor ReadMe.txt a/alebo sa aplikácia spustí.

Produkt
Počet
Cena (€) bez Dph
Cena (€) s Dph
Produkt: Cestovné poriadky 2024 (lokálna verzia)
Aplikácia pre OS Windows s ročnou aktualizáciou dát.
Počet:
Cena (€) bez Dph: 12,5
Cena (€) s Dph: 15

Spolu
Cena (€) bez Dph: 12,5 €
Cena (€) s Dph: 15 €

Platba

Overenie totožnosti